Kredytowyy.pl

FINANSE SZYTE NA MIARĘ

kredyt gotówkowy

Oferta wielu banków w jednym miejscu

finanoswanie budowy

Poradnik Krok Po Kroku

kredyt hipoteczny

Krok po kroku

Pomagamy znajdować

wymarzone 4 ściany

Odzyskaj

nadpłacone odsetki

finansowanie firm

Razem osiągniemy sukces!

UBEZPIECZENIA

Razem zadbajmy
o Wasze bezpieczeństwo!

previous arrow
next arrow
Slider

kredyt gotówkowy

Oferta wielu banków w jednym miejscu

finanoswanie budowy

Poradnik Krok Po Kroku

kredyt hipoteczny

Krok po kroku

Pomagamy znajdować

wymarzone 4 ściany

Odzyskaj

nadpłacone odsetki

finansowanie firm

Razem osiągniemy sukces!

UBEZPIECZENIA

Razem zadbajmy
o Wasze bezpieczeństwo!

previous arrow
next arrow
Slider

KREDYT BUDOWLANO-HIPOTECZNY – zasady rozliczania transz

Z punktu widzenia Klienta niezwykle istotny powinien być sposób, w jaki banki będą chciały rozliczyć się z powierzonych mu środków na podstawie umowy kredytu budowlano-hipotecznego. Każda z reprezentowanych przez nas instytucji posiada nieco odmienny sposób dokumentowania poniesionych nakładów. Warto się z nim zapoznać, aby na późniejszych etapach nie mieć na tym tle problemów. Przedstawiamy, jak wygląda obecna sytuacja w tym zakresie!

kredyt budowlano-hipoteczny

Alior Bank

Alior Bank nie wymaga się faktur, rachunków, kosztorysu powykonawczego oraz pisemnego oświadczenia kredytobiorcy. Wystarczy relacja fotograficzna sporządzona przez osobę kontrolującą nieruchomość.

Bank Pocztowy

W Banku Pocztowym konieczne będzie wypełnienie karty budowy przez rzeczoznawcę majątkowego, który przy okazji będzie poproszony o wykonanie fotoinspekcji.

BNP Paribas Bank Polska

W pierwszej akceptowanej przez Bank propozycji rozliczenie środków pieniężnych z transzy kredytu budowlanego (nie dotyczy budowy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego przez dewelopera) dokonywane jest na podstawie:

a) dokumentów dotyczących przeznaczenia, zgodnie z celem kredytu budowlanego, środków pieniężnych z transzy tego kredytu, tj. rachunków/faktur zapłaconych za wykonane roboty budowlane i nabyte materiały budowlane, wystawionych na rzecz klienta (możliwe jest przyjęcie zestawienia zapłaconych rachunków/faktur sporządzonego przez klienta dotyczących materiałów i robót budowlanych – rachunki/faktury powinny być przedstawione w oryginale pracownikowi Banku, który dokonuje ich sprawdzenia, co potwierdza poprzez złożenie podpisu na sporządzonym zestawieniu),

b) kosztorysu określającego wysokość środków pieniężnych poniesionych na wykonanie robót budowlanych, na które transza kredytu budowlanego była przeznaczona oraz potwierdzającej to inspekcji technicznej,

c) oświadczenia klienta o poniesionych kosztach robót budowlanych, z uwzględnieniem kosztorysu,

d) inspekcji nieruchomości;

Drugi wariant to  na podstawie oświadczenia o poniesionych kosztach robót budowlanych, dopuszczalne jest rozliczenie maksymalnie 40 % środków pieniężnych z transzy kredytu budowlanego.

Trzecia opcja to możliwość rozliczenia środków pieniężnych z transzy kredytu budowlanego na podstawie wartości odtworzeniowej kredytowanej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt klienta.

BOŚ SA

W pierwszej możliwości Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić dokumenty stanowiące rozliczenie wypłaconej transzy kredytu np. faktury, rachunki, kosztorys powykonawczy lub złożyć oświadczenie o zakresie i koszcie poniesionych wydatków i wykonanych prac.

Druga opcja daje możliwość rozliczenia prac budowlanych w formie oświadczenia, ale w tym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przez podmiot zewnętrzny.

ING Bank Śląski

Bank ING wypłaci wszystkie transze zgodnie z harmonogramem, ale przed uruchomieniem środków z ostatniej wymagane będzie przedstawienie rozliczenia z prac wykonanych ze środków pochodzących z pierwszego przelewu dokonanego przez instytucję. Nastąpi to za pomocą zdjęć oraz dziennika budowy przedstawionego przez Klienta.

mBank

W mBanku Klient nie musi zbierać faktur za materiały budowlane oraz zlecone prace. Bank natomiast zleci swojemu pracownikowi inspekcję wybudowanej nieruchomości.

Millenium

Bank Millenium daje dwie możliwości rozliczenia transz kredytu. Pierwsza z nich polega na zleceniu wykonania fotoinspecji po przekroczeniu wypłaty połowy kwoty kredytu lub przed wypłatą ostatniej transzy. Kolejną opcją jest przedstawienie dziennika budowy wraz z dokumentacją fotograficzną.

Pekao SA

W Banku Pekao SA podstawę rozliczenia transzy kredytu stanowi kosztorys powykonawczy, sporządzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowany przez Kredytobiorcę (ewentualnie uzupełniony o rachunki lub faktury) oraz w oparciu o wynik kontroli bankowej przeprowadzonej na placu realizacji inwestycji.

PKO BP

Bank PKO BP zastrzega sobie prawo do wykonania trzyetapowej kontroli budowanej nieruchomości:

  1. przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej – 200 zł;
  2. na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu – 200 zł;
  3. kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy – 200 zł.

Santander

W Banku Santander przy budowie domu systemem gospodarczym nie wymagane są faktury tylko fotoinspekcja pracownika banku. Przy kredycie na remont, poza inspekcją pracownika banku, wymagane jest okazanie w 60% wypłaconej transzy rachunkami i fakturami.

Justyna Redzik
Ekspert Kredytowy at Redzik Group sp. z o.o. | Website | + posts

Ekspert Finansowy w firmie Redzik Group sp. z o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ekspert Finansowy w firmie Redzik Group sp. z o.o.
Facebook
Facebook
Instagram